pondělí 12. března

Stáhnout program akcí
PDF [7.3 MB]

Po dobu výuky na PdF MU

Zdarma

SUPL PLUS+

Týden výměnného kočování učitelů po třídách

V rámci rozvrhu běžné výuky dojde k tajným přemetům předmětů.

Interaktivní inspiračně-vzdělávací mezioborové turné učitelů s cílem
dosažení univerzálnějšího univerzitního vzdělání studentů PdF MU.

Zodp. osoba: Marta Svobodová, 549 496 505,
marta.svoboda@gmail.com

Učebny, auly, ateliéry, laboratoře, hudebny, pitevny a tělocvičny, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, 31 web

zobraz na mapě

Začátky 9:30; 10:00; 10:30; 11:00 (po domluvě lze i jinak, termíny i mimo TVK)

Bude upřesněno

Ó živly

Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

Výtvarná dílna k výstavě

Grafické experimenty I – tisk z výšky. Prohlídka výstavy s pracovním
listem a grafickou dílnou. Muzeum města Brna ve spolupráci se ZUŠ
Jaroslava Kvapila v Brně a Katedrou výtvarné výchovy PdF MU uvádí
v rámci Týdne výtvarné kultury tématiku živlů ve výtvarném umění.

Pro školy, délka programu cca 45–90 min. Na program je nutné se
objednat.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D.,
542 123 635, svatkova@spilberk.cz, www.spilberk.cz

Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u pokladny – na malém nádvoří hradu web

zobraz na mapě

14:30–16:30

Ó živly

Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

Výtvarná dílna k výstavě

Grafické experimenty I – tisk z výšky. Prohlídka výstavy s pracovním
listem a grafickou dílnou. Muzeum města Brna ve spolupráci se ZUŠ
Jaroslava Kvapila v Brně a Katedrou výtvarné výchovy PdF MU uvádí
v rámci Týdne výtvarné kultury tématiku živlů ve výtvarném umění.
Pro školy i veřejnost, jednotlivci bez objednání, skupinám od 10 osob
doporučujeme předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D.,
542 123 635, svatkova@spilberk.cz, www.spilberk.cz

Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u pokladny – na malém nádvoří hradu web

15:00

Zdarma

Prezentace monografie ed. s názvem Obrazy příběhů, příběhy obrazů

doc. Hana Stehlíková Babyrádová

Diskuze o knize, ukázky z knihy, komentované obrazy autorů
s mentálním postižením

Zodp. osoba: doc. Hana Stehlíková Babyrádová,
babyradova@ped.muni.cz

Galerie Černá linka, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9 web

zobraz na mapě

16:00

Zdarma

Oficiální zahájení Týdne výtvarné kultury

Úvodní slovo, vernisáž výstavy vybraných soutěžních děl od
žáků ZŠ a SŠ, předání cen

Zodp. osoba: prof. Radek Horáček, Jana Reichel, Veronika Drobná

Kavárna Trojka – přednáškový sál, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 web

zobraz na mapě

17:00

Zdarma

Na žluté lince

Vernisáž výstavy fotografií Františka Topinky

Zodp. osoba: Táňa Šedová, 105376@mail.muni.cz

Galerie ∞, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9, budova D, schodiště u učebny 1, vchod ze dvora web

zobraz na mapě

17:30

Zdarma

Škrty nebo investice?

Diskuze

Eduard Schmidt a Radek Horáček, bývalí předsedové bývalého
Poradního sboru pro kulturní politiku Rady města Brna, diskutují
o podpoře výtvarné kultury v Brně.

Zodp. osoba: prof. Radek Horáček

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8 web

zobraz na mapě

18:00

Zdarma

Věčný svit neposkvrněné mysli

Michel Gondry, USA, 2004

Cyklus Filmový obraz mysli pořádaný ve spolupráci s Velvyslanectvím US

Principy narušené časoprostorové kontinuity v kombinaci s asociativním spojováním útržků různých vrstev paměti v rekonstrukci vztahu Joela (Jim Carrey) a Clementine (Kate Winslet). Odvíjí se pozpátku, k některým zážitkům se film opakovaně vrací či mnohé deformuje v závislosti na Joelových rozjitřených emocích.

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, 532 169 349,
pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz, www.moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, přednáškový sál web

zobraz na mapě

18:00

Umělec je vyvolený

(Auto)biografismus a typizace umělce

Vedle transformace radio dokumentu do galerijního prostředí si tento mezioborový projekt pohrává s myšlenkou různých definic a ideologických konotací školní galerie – její experimentální podobou, galerií jako prostorem, ve kterém se střetávají různé druhy tvůrčího myšlení, konají se vícežánrové diskuze a přednášky. Koncepce tohoto experimentu částečně vychází z romantického příběhu o slepém fotografovi brněnských zátiší a krajinek. Výběr jeho záběrů nebyl určován nahodilým stisknutím spouště, byl dán rozpomínáním na kdysi viděná místa, intuitivní orientací v prostoru města. Při pořizování těchto snímků příležitostně navštěvoval umělce v jejich ateliérech, často se zdržel dlouho do noci a s potěšením nahrával rozhovory o hledání správného výrazu, o určení sebe-identity v uměleckém světě a společnosti jako celku.

Doprovodný program: Riley Waggaman

Autoři: Jana Písaříková, Tomáš Hodboď, Jana Chlubná
S poděkováním F. Pavúčkovi

Galerie AULA, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Údolní 19 web

zobraz na mapě

18:30

Zahájení výstavy Martina Nytry

Práce Martina Nytry „Co je to co dělá z chlapců velké muže“ je v první řadě odkazem na Newmanovské téma „linie“. Odkazem na zkoumání povahy obrazu jako objektu, jeho pravidel a omezení. Linie je cestou vedoucí za jeho hranice, je možností jak vykročit ze systému. Každé takové popření pravidel je však nakonec stále pouze důkazem jejich existence a moci. Jak nás determinuje dílo Barneta Nemana? Jak se do nás vpisuje historie, kterou jsme nežili? Jak nás deformuje existence obrazu a jeho pravidel? Tiše, ale nevyhnutelně modelují naše myšlení a mi se nevědomky stáváme součástí jejich systému. Každý předmět, který vstoupí do naší existence se nás zotročuje. Používáním vynálezů se stáváme otroky poznání, které jsme neučinili. Je možné z těchto pravidel vystoupit? Nebo zůstaneme jako popsaná kniha, nemohouce vrátit znaky zpět a neznaje písma ani jejich významu?

Galerie AULA, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Údolní 19 web

zobraz na mapě

Po dobu výuky na PdF MU

Zdarma

SUPL PLUS+

Týden výměnného kočování učitelů po třídách

V rámci rozvrhu běžné výuky dojde k tajným přemetům předmětů.

Interaktivní inspiračně-vzdělávací mezioborové turné učitelů s cílem
dosažení univerzálnějšího univerzitního vzdělání studentů PdF MU.

Zodp. osoba: Marta Svobodová, 549 496 505,
marta.svoboda@gmail.com

Učebny, auly, ateliéry, laboratoře, hudebny, pitevny a tělocvičny, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, 31 web

zobraz na mapě

Začátky 9:30; 10:00; 10:30; 11:00 (po domluvě lze i jinak, termíny i mimo TVK)

Bude upřesněno

Ó živly

Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

Výtvarná dílna k výstavě

Grafické experimenty I – tisk z výšky. Prohlídka výstavy s pracovním
listem a grafickou dílnou.

Pro školy, délka programu cca 45–90 min. Na program je nutné se
objednat.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D.,
542 123 635, svatkova@spilberk.cz, www.spilberk.cz

Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u pokladny – na malém nádvoří hradu web

zobraz na mapě

14:30–16:30

Bude upřesněno

Ó živly

Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

Výtvarná dílna k výstavě

Grafické experimenty I – tisk z výšky. Prohlídka výstavy s pracovním
listem a grafickou dílnou.

Pro školy i veřejnost, jednotlivci bez objednání, skupinám od 10 osob
doporučujeme předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D.,
542 123 635, svatkova@spilberk.cz, www.spilberk.cz

Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků ve 14:30 u pokladny – na malém nádvoří hradu web

zobraz na mapě

15:00

40 Kč

Malý a velký vesmír / Creativ 60+

Komentovaná prohlídka a tvůrčí dílna pro seniory

Jak je možné, že existují identické vizuální struktury, které se
stále opakují na mnoha různých úrovních? Jak si tuto skutečnost
vysvětlujeme v minulosti a dnes? Jaký má vliv na samotné vnímání
světa a naši existenci v něm? Těmito a dalším otázkám se budeme
věnovat během prohlídky vybraných děl v expozici.

Zodp. osoba: Mgr. Olga Búciová, 542 215 762,
olga.buciova@moravska-galerie.cz, www.moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 web

zobraz na mapě

16:00

Zdarma

R. A. C. / O/ZDRAVÍ

Průvod výstavou s autory / beseda / s prohlídkou

Výstava obrazů studentů FaVU v netradičním prostoru monumentální architektury.

Zodp. osoba: Irena Armutidisová, 607 725 440, armu@ffa.vutbr.cz

Poliklinika Zahradníkova na Vyhlídce, Zahradníkova 2/8 web

zobraz na mapě

18:00

80 Kč

Komentovaná prohlídka

S uměleckým ředitelem Richardem Adamem

Zodp. osoba: Martin Ondráček, info@wannieckgallery.cz,
543 256 072, www.wannieckgallery.cz

Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2 web

zobraz na mapě

18:00

80/40 Kč

Remake

REthinking Media Arts inC(K)ollaborative Environments

REMAKE – Prezentace audio-vizuálních
instalací odkazujících na historii mediálního
umění středovýchodní Evropy: RE-DIN (Ján
Šicko, SK versus Vladimir Bonačić, HR)
a Crystal Line Project (Alexander Zaklynsky, IS versus Prometei, RU)

Zodp. osoba: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz,
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 web

zobraz na mapě

19:00

Zdarma

Od studentů nejen pro studenty

Přednáška o problematice prezentace některých významných
umělců v Brně

Zodp. osoba: Ludmila Dařinová, darinovalida@seznam.cz,
Hana Davidová, davidova.hana@seznam.cz

Kavárna Mínus Trojka, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 web

zobraz na mapě

20:00–21:00

Zdarma

Animáky UTeBe I.

Promítání animovaných filmů

Promítání krátkých animovaných filmů studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Zodp. osoba: Veronika Štěrbová, vevunka.sterbova@seznam.cz,
724 800 664

Café Práh, Ve Vaňkovce 1 web

zobraz na mapě

Po dobu výuky na PdF MU

Zdarma

SUPL PLUS+

Týden výměnného kočování učitelů po třídách

V rámci rozvrhu běžné výuky dojde k tajným přemetům předmětů.

Interaktivní inspiračně-vzdělávací mezioborové turné učitelů s cílem
dosažení univerzálnějšího univerzitního vzdělání studentů PdF MU.

Zodp. osoba: Marta Svobodová, 549 496 505,
marta.svoboda@gmail.com

Učebny, auly, ateliéry, laboratoře, hudebny, pitevny a tělocvičny, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, 31 web

zobraz na mapě

Začátky 9:30; 10:00; 10:30; 11:00 (po domluvě lze i jinak, termíny i mimo TVK)

50 Kč na žáka ve školní výpravě

Ó živly

Špilberk, dech, proud, žár – Tvůrčí dílny nejen k výstavám

Animační programy a výtvarné dílny

Výtvarní kejklíři zvou pedagogy, žáky a studenty ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ
k výtvarné hostině na hrad Špilberk. Mezi hosty zasednou živly
Nadechnout, Plynout, Hřát a Ó-živlý hrad. Výtvarná a multikulturní
kapka Muzea města Brna, Nesehnutí a Katedry výtvarné výchovy
PdF MU uvádí v rámci Týdne výtvarné kultury tématiku živlů ve
výtvarném umění.

Pro školy, délka programu cca 45–90 min, k expozici Vulcanalia –
ohňostroje v obrazech staletí. Na program je nutné se objednat.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., www.spilberk.cz,
542 123 635, svatkova@spilberk.cz

Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u pokladny – na malém nádvoří hradu web

zobraz na mapě

13:00–14:30

Zdarma

Artalk.cz a přednášky WWWKVV a Umění na internetu

Silvie Šeborová a Petr Kunčík

Blok 3 přednášek

Blok 3 přednášek se týká společného tématu prezentace a zprostředkování umění na internetu. Artalk.cz představí jeho šéfredaktorka Silvie Šeborová. Cílem Artalk.cz je podpora rozvoje umělecké
činnosti, poskytnutí prostoru pro prezentaci uměleckých děl
a informování o dění ve výtvarném umění. WWWKVV a vybrané
české a zahraniční webové stránky věnované umění představí Petr
Kunčík.

Zodp. osoba: Petr Kunčík, mrart@email.cz

Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, uč. 18A web

zobraz na mapě

14:00

Zdarma

Dočasná galerie na zastávce

Výtvarná akce na veřejném prostranství

Tři zastávky poblíž Domu umění města Brna se na jeden den promění na dočasné galerie, kde kolemjdoucí nebudou jenom pasivními
diváky, ale také aktivními tvůrci, spolu se studenty KVV PdF MU

1. Zastávka Malinovského náměstí – Zanechte vzkaz
2. Zastávka Rooseveltova – Namaluj obraz
3. Zastávka Rooseveltova (směr město) – Kam vedou tvé kroky?

Zodp. osoba: Katarína Tuľaková, tulakowa@gmail.com, Marianna
Petrů, marianna.petru@gmail.com

Akce se koná venku, na zastávkách Malinovského náměstí a Rooseveltova v obou směrech web

zobraz na mapě

14:30–16:30

50 Kč na účastníka ve skupině

Ó živly

Špilberk, dech, proud, žár – Tvůrčí dílny nejen k výstavám

Animační programy a výtvarné dílny

Výtvarní kejklíři zvou pedagogy, žáky a studenty ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ
k výtvarné hostině na hrad Špilberk. Mezi hosty zasednou živly
Nadechnout, Plynout, Hřát a Ó-živlý hrad. Výtvarná a multikulturní
kapka Muzea města Brna, Nesehnutí a Katedry výtvarné výchovy
PdF MU uvádí v rámci Týdne výtvarné kultury tématiku živlů ve
výtvarném umění.

Pro školy i veřejnost, k expozici Vulcanalia – ohňostroje v obrazech
staletí. Jednotlivci bez objednání, skupinám od 10 osob doporučujeme předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., www.spilberk.cz,
542 123 635, svatkova@spilberk.cz

Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u pokladny – na malém nádvoří hradu web

zobraz na mapě

15:30–18:00

50 Kč

Tajemství rituálů australských domorodců

Happening pro veřejnost na téma malba, hudba a tanec australských domorodců

Malba přírodními pigmenty, zdobení těla, rituální tanec.

Akci připravují: Metodické centrum muzejní pedagogiky, Dětské
muzeum a Pavilon Anthropos MZM.

Zodp. osoba: Mgr. Pavla Vykoupilová, Mgr. Sylva Brychtová,
pvykoupilova@mzm.cz, 606 033 108; sbrychtova@mzm.cz,
533 435 274

Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos, Pisárecká 5 web

zobraz na mapě

16:00

Zdarma

Jsem ›JEN‹ učitel

Seminář pro učitele VV

Seminář o možnostech a využití návštěvy galerie ve školní výuce
výtvarné výchovy, praktická ukázka galerijní animace, mezioborový
přesah, nové trendy ve výuce VV, návaznost na RVP.

Zodp. osoba: Mgr. Jana Reichel, jana.reichel@email.cz, 732 278 274

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2 web

zobraz na mapě

17:00

Zdarma

Promítání filmu Style Wars

Promítání dokumentárního filmu zachycujícího vznik graffiti,
rapu a breakdance

Po uvedení filmu následuje debata o promítané tématice.
Zodp. osoba: Monika Vrtělová, suteren31@seznam.cz, 777 859 986

Pedagogická fakulta MU, zasedací místnost děkanátu, Poříčí 7/9, I. patro web

zobraz na mapě

17:00

40 Kč

Prof. Josef Vojvodík / ›Pouze zrcadlení duchovního‹ je ›nitro‹ ztvárnitelné?

Přednáškový cyklus předních teoretiků a kurátorů zaměřený na
osobnosti a kontexty výtvarného umění ve spojení s vědeckým
zobrazováním lidské mysli a myšlení jako vizuálního jevu.

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz,
532 169 349, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 web

zobraz na mapě

17:00

Dobrovolné

Milan Houser / Teodoru Rotreklovi

Komentovaná prohlídka s přednáškou autora

Zodp. osoba: Petr Kamenický, Galerie Černá linka,
www.ped.muni.cz/kvv, 773 556 685, petr.kamenicky@seznam.cz

Masarykova univerzita – Výstavní prostor Archivu MU, Komenského náměstí 2 web

zobraz na mapě

18:00

Zdarma

Katakombizace

Vernisáž

Iwan Seiko – performance, Eva Spěváčkova – malba, Natalie Perkof – objekty, Nicole Taubinger – malba

Zodp. osoba: Josef Bubeník, galerie@ced-brno.cz

Galerie Katakomby, CED, p. o., Zelný trh 9 web

zobraz na mapě

18:00

Zdarma

Vzpomínkový večer na Igora Zhoře

Neformální setkání přátel, spolupracovníků, studentů a dalších, kteří
zavzpomínají na osobnost výtvarného pedagoga a propagátora moderního umění Igora Zhoře, na jehož počest vznikl Týden výtvarné
kultury.

Zodp. osoba: Veronika Drobná, v.drobna@slunceweb.cz,
777 753 233

Dům umění města Brna – Studio, Malinovského nám. 2 web

zobraz na mapě

18:00

50 Kč

Investice do výtvarného umění

R. Mečkovský – bankovní specialista na alternativní investice

Cyklus přednášek a debat o sběratelství

Zodp. osoba: Petra Lekešová, info@wannieckgallery.cz

Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2 web

zobraz na mapě

20:00–21:00

Zdarma

Animáky UTeBe II.

Promítání animovaných filmů

Pokračování promítání krátkých animovaných filmů studentů FMK
UTB ve Zlíně.

Zodp. osoba: Veronika Štěrbová, vevunka.sterbova@seznam.cz,
724 800 664

Café Práh, Ve Vaňkovce 1 web

zobraz na mapě

Po dobu výuky na PdF MU

Zdarma

SUPL PLUS+

Týden výměnného kočování učitelů po třídách

V rámci rozvrhu běžné výuky dojde k tajným přemetům předmětů.

Interaktivní inspiračně-vzdělávací mezioborové turné učitelů s cílem
dosažení univerzálnějšího univerzitního vzdělání studentů PdF MU.

Zodp. osoba: Marta Svobodová, 549 496 505,
marta.svoboda@gmail.com

Učebny, auly, ateliéry, laboratoře, hudebny, pitevny a tělocvičny, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, 31 web

zobraz na mapě

10:30

Zdarma

Výtvarně na hradě

Galerijní animace slovem a obrazem

Diskuze, projekce

Komentovaná projekce o cyklu doprovodných programů Výtvarně na
hradě, k výstavám výtvarného umění v Muzeu města Brna na hradě
Špilberku.

Pro studenty VŠ, učitele a veřejnost. Jednotlivci bez objednání, skupinám od 10 osob doporučujeme předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D.,
www.spilberk.cz, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u pokladny – na malém nádvoří hradu web

zobraz na mapě

12:30–14:00

Zdarma

Umělec je vyvolený / Přednáškový blok I.

Tomáš Hodboď: Umělecké mimikry
Zuzana Janečková: Anonymní fiktivní umělec
Lenka Kalábová: Koncept romantické krajiny a poutníka
Jana Písaříková: Chorobopis zapsán! aneb Stručný průvodce literární typologií postavy umělce Jan Zálešák: „Umělec v hladovění“
Jana Chlubná: Resuscitace umění v post-humanistické společnosti.

Galerie AULA, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Údolní 19 web

zobraz na mapě

14:00

Zdarma

Architektura na dlani II / Alice Stuchlíková

Stavby současných brněnských architektů v pracích studentů
Katedry výtvarné výchovy PdF MU

Přednáška s vizuální prezentací

Představení projektu Architektura jako iniciátorka animace, jehož
náplň je výsledkem činorodosti několika desítek studentů Katedry
výtvarné výchovy PdF MU.

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz,
725 097 374, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, přednáškový sál web

zobraz na mapě

14:00

100/50 Kč (doporučujeme rezervaci)

Jurkovičova vila / Historie a obnova

Komentovaná prohlídka a beseda

Poslední týden, během kterého je možné navštívit krátkodobou
expozici v Jurkovičově vile. Výstava ›Historie a obnova‹ rekapituluje
všechny důležité a zajímavé body procesu rekonstrukce vlastní vily
známého secesního architekta. Prohlídka s rozšířeným výkladem
bude doplněná o debatu s odborníkem a praktické ukázky použitých
pracovních postupů.

Zodp. osoba: Mgr. Olga Búciová, www.moravska-galerie.cz,
532 169 501, jurkovic@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Jurkovičova vila, Jana Nečase 2 web

zobraz na mapě

15:00

Bude upřesněno

Ó živly

Výtvarná dílna k výstavě

Grafické experimenty II – tisk z výšky a z hloubky. Návazná dílna
hlubotisku k výstavě Muzea města Brna se koná v autentickém
prostředí ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně. Výstavu mohou účastníci
navštívit individuálně až po dílně. Japonská vazba a vazba bibliofilií
v termínu po domluvě.

Pro veřejnost, vzhledem k omezené kapacitě dílny doporučujeme
předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., MgA. Tomáš Rybníček,
www.spilberk.cz, www.zusjk.cz, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, Studánka 1, sraz účastníků před budovou web

zobraz na mapě

16:00

Zdarma

Páternoster k Pomalování

Vernisáž výtvarného zpracování kabinek jednoho z posledních obíhajících výtahů Páternoster v Brně a performance
v něm

Dlouhodobá výtvarná instalace vítězů výtvarné soutěže pro Páternoster vznikla ve spolupráci JAMU a FSI VUT se studenty Výtvarné akce Katedry výtv. výchovy Pedagogické fakulty MU.

Pořádá: Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Zodp. osoba: Kateřina Puczoková, Lucie Ubrová, Marta Svobodová,
www.encounter.cz, 775 193 222, k.puczokova@gmail.com

Výtah páternoster, Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2 web

zobraz na mapě

16:00

Zdarma k ceně vstupného

Obrazy mysli / Mysl v obrazech

Lektorský výklad na výstavě

Zodp. osoba: Mgr. Eva Strouhalová, www.moravska-galerie.cz,
532 169 146, eva.strouhalova@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 web

zobraz na mapě

16:30

Zdarma

Lenka Martincová / Přes práh

Vernisáž ve foyer divadla (činoherní scéna)
Výstavu zahájí babička Irena
Vystoupí divadlo NABOSO: Magorův sbor

Kurátor: Petr Kamenický

Městské divadlo Brno web

zobraz na mapě

17:00

Zdarma

PINPOINT – PINPOINT

Vernisáž výstavy mladých umělců spjatých s FaVU nebo
s galerií Umakart prezentující své práce v prostorách FaVU

Hlavní myšlenkou této doprovodné výstavy je snaha identifikovat
a zdůraznit aktuální výtvarné chutě vystavujících, a to ve formě
absolutní intermediální instalace.

Zodp. osoba: Tereza Rullerová, tereza@therodina.com, Irena Armutidisová, 607 725 440, armu@ffa.vutbr.cz

FaVU, Údolní 19 web

zobraz na mapě

17:00

Zdarma

Tomáš Medek / Paralelní struktury II

Vernisáž grafik a kreseb

Zodp. osoba: Josef Budeník, galerie@ced-brno.cz

Galerie HaDivadla, CED, p. o., Alfa Pasáž, Poštovská 8D web

zobraz na mapě

16:00–18:00

80/40 Kč

REMAKE

REthinking Media Arts inC(K)ollaborative Environments

Komentované prohlídky výstavy REMAKE

Remake – Prezentace audio-vizuálních
instalací odkazujících na historii mediálního
umění středovýchodní Evropy: RE-DIN (Ján
Šicko, SK versus Vladimir Bonačić, HR)
a Crystal Line Project (Alexander Zaklynsky, IS versus Prometei, RU)

Zodp. osoba: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz,
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 web

zobraz na mapě

18:00–19:30

Zdarma

Umělec je vyvolený / Přednáškový blok II.

Filmová „koláž“ z (biografických) filmů o umělcích a kunsthistoricích s lektorským úvodem Ondřeje Chrobáka, Mariky Kupkové a Jany Kořínkové.

Galerie AULA, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Údolní 19 web

zobraz na mapě

Začátky 9:30; 10:00; 10:30; 11:00 (po domluvě lze i jinak, termíny i mimo TVK)

50 Kč na žáka ve školní výpravě

Ó živly

Špilberk, dech, proud, žár – Tvůrčí dílny nejen k výstavám

Animační programy a výtvarné dílny

Výtvarní kejklíři zvou pedagogy, žáky a studenty ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ
k výtvarné hostině na hrad Špilberk. Mezi hosty zasednou živly
Nadechnout, Plynout, Hřát a Ó-živlý hrad. Výtvarná a multikulturní
kapka Muzea města Brna, Nesehnutí a Katedry výtvarné výchovy
PdF MU uvádí v rámci Týdne výtvarné kultury tématiku živlů ve
výtvarném umění.

Pro školy, délka programu cca 45–90 min, k expozici Vulcanalia –
ohňostroje v obrazech staletí. Na program je nutné se objednat.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., www.spilberk.cz,
542 123 635, svatkova@spilberk.cz

Muzeum města Brna, hrad Špilberk, sraz účastníků u pokladny – na malém nádvoří hradu web

zobraz na mapě

14:30

Bude upřesněno

Ó živly

Tiskařina! Grafická dílna k výstavě Bohdana Laciny

Výtvarná dílna k výstavě

Grafické experimenty II – tisk z výšky a z hloubky. Návazná dílna
hlubotisku k výstavě Muzea města Brna se koná v autentickém
prostředí ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně. Výstavu mohou účastníci
navštívit individuálně až po dílně. Japonská vazba a vazba bibliofilií
v termínu po domluvě.

Pro veřejnost, vzhledem k omezené kapacitě dílny doporučujeme
předchozí rezervaci.

Zodp. osoba: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., MgA. Tomáš Rybníček,
www.spilberk.cz, www.zusjk.cz, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, Studánka 1, sraz účastníků před budovou web

zobraz na mapě

15:30

Zdarma

Jsem ›JEN‹ učitel

Seminář pro učitele VV

Seminář o možnostech a využití návštěvy galerie ve školní výuce
výtvarné výchovy, praktická ukázka galerijní animace, mezioborový
přesah, nové trendy ve výuce VV, návaznost na RVP.

Zodp. osoba: Mgr. Jana Reichel, jana.reichel@email.cz, 732 278 274

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 web

zobraz na mapě

15:30 – 16:45

Umělec je vyvolený / Přednáškový blok III.

Studijní prezentace a referáty studentů Ustavu hudební vědy FF MU na téma autorství a diváctví (současného umění): Martin Neveselý, Eva Janková, Markéta Klišová, Michaela Kalivodová, Milena Krejčová

Martina Ivičič: Deratizácia

Symbióza umenia a vedy je snáď dnes už klišé, podobne ako vzťah umelca a vedca. Už to nie je  len vzájomná kolaborácia, ide o skutočnú symbiózu. V podobnom vzťahu sa nachádzajú aj media studies s biológiou a ekológiou, ktoré produkujú tézy o infekciách, parazitoch a hmyze v kontexte humanitných vied. Už nie je žiadna statická entita, idea či osobitý jedinec, indivíduum, všetko je výsledkom vzájomných emergujúcich interakcií. Médiá ako otvorené dynamické ekológie sietí procesov.

Galerie AULA, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Údolní 19 web

zobraz na mapě

16:00

70 Kč (děti a studenti ZUŠ)
140 Kč (dospělí)
300 Kč (rodina: 4 osoby, max. 2 dospělí)
350 Kč (ZUŠ/škola: 1 učitel, max. 5 žáků)

Seicento e settecento / Hudba barokních Benátek / Hudební bonbónek pro děti

Jan Kvapil – flétny, Jan Čižmář – loutny, Pavlína Vogelová – výklad
k výstavě Colorito

Odpolední koncert profesionálních muzikantů určený zejmé-
na pro žáky ZUŠ a jejich učitele, ale i pro ostatní děti, rodiče
a prarodiče se zájmem o hudbu a výtvarné umění. Nebude
se pouze hrát, těšit se můžete i na představení roztodivných
nástrojů flétnové i loutnové rodiny a jejich historie, na výstavu Colorito, jakož i na další překvapení. Jan Kvapil – uznávaný
pedagog a metodik výuky hry na zobcovou flétnu, spolutvůrce
Flautoškoly. Jan Čižmář – zkušený pedagog a propagátor
loutnových nástrojů.

Pořádají Hudební lahůdky ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně
k výstavě Colorito. Malířství v Benátkách 16. –18. století z moravských a slezských sbírek.

Rezervace: Hudební lahůdky (hudebni.lahudky@gmail.com,
www.hudebnilahudky.com) a Moravská galerie v Brně
(pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz; www.moravska-galerie.cz).
Předprodej na pokladně Místodržitelského paláce MG, Moravské
nám. 1a. Vstupenka na koncert zahrnuje volný vstup na výstavu
Colorito a stálou expozici starého umění v Místodržitelském paláci
v rámci Týdne výtvarné kultury 14. –18. 3. 2012.

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz,
532 169 349, 725 097 374, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a web

zobraz na mapě

17:00

Vojtěch Kučera / Nehybnost

Slovo. Obraz. Zvuk. Audiovizuální představení v pořadí třetí tiskem vydané knihy brněnského básníka Vojtěcha Kučery. Nehybnost (2010) nabízí neběžný a umanutý básnický pohled směrem za a tvoří tištěný výhonek zajímavého multimediálního projektu, jenž od roku 2006 vznikal na internetu. Sbírka krystalizovala nejprve jako součást anonymního publikování na stejnojmenném blogu. Knižní podoba zahrnuje část části literární a typografické, na webové adrese www.nehybnost.cz se pak lze seznámit i s aktivním výrazovým kontextem sbírky. Kučerova Nehybnost ukazuje, že skutečná poezie si dokáže podmanit i poněkud chaotický prostor elektronického publikování. Ba co více, dokáže nabídnout nové cesty a průhledy do světa poezie.

Galerie AULA, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Údolní 19 web

zobraz na mapě

19:00

200 Kč (dospělí)
100 Kč (důchodci, studenti, děti)
70 Kč (SPMG, studenti muzikologie, Akademie staré hudby, JAMU, Konzervatoř, ZUŠ)
V předprodeji na pokladnách MG a TIC

Seicento e settecento / Hudba barokních Benátek

Jan Kvapil – flétny, Jan Čižmář – loutny

Program italské barokní hudby, jehož těžiště tvoří sonáty
a canzony, které zněly v Benátkách 17. století.

G. Frescobaldi, D. Castello či G. B. Fontana sice nepatří k všeobecně známým velikánům, ale jejich ve své době novátorské skladby
lze bez nadsázky považovat za stěžejní instrumentální repertoár
období raného baroka. Dále zazní mistrovské kompozice pro sólovou theorbu G. G. Kapsbergera, benátského loutnisty s německými
předky. Hudbu 18. století v programu reprezentují chrámové sonáty
autorù jako jsou A. Vivaldi, B. Marcello či D. Bigaglia.

Speciální koncert k výstavě Colorito. Malířství v Benátkách 16.–18.
století z moravských a slezských sbírek / Pořádá Moravská Galerie
v Brně v rámci Týdne výtvarné kultury ve spolupráci s Hudební
lahůdky, o.s.

Vstupenka na koncert zahrnuje volný vstup na výstavu Colorito
a stálou expozici starého umění v Místodržitelském paláci v rámci
Týdne výtvarné kultury 14.–18. 3. 2012.

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz,
532 169 349, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a web

zobraz na mapě

10:00–12:00

50 Kč

Dětský výtvarný ateliér

Výtvarný program pro rodiny s dětmi ve věku od 4 do 12 let

Dětský výtvarný ateliér je určen všem dětem, není potřeba žádná
výtvarná průprava. Děti si v rámci dopoledne mohou zdokonalit
praktické dovednosti (stříhání, lepení, obkreslování apod.) a rozvíjet
svou fantazii a komunikaci.

Zodp. osoba: Mgr. Magda Ševčíková, www.wannieckgallery.cz,
543 256 072, sevcikova@wannieckgallery.cz

Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2 web

zobraz na mapě

10:00–12:00

40 Kč

Cesta za barevným světlem

Výtvarný ateliér pro děti

Cesty malířů byly mnohdy různorodé. Benátky se pro malíře staly
místem plným inspirace, kde se na laguně odráží barevné světlo
okolního světa. A co se stane, když se takové světlo přenese na
malířské plátno? A co je na obrazech vlastně namalováno? Jak zachytit světlo, barvy, atmosféru, barevné odlesky na laguně a mnohé jiné? To vše se dozvíte a budete také bádat a přiřazovat barvám
jejich názvy a charakteristické znaky podle vystavených obrazů na
výstavě Colorito.

Zodp. osoba: Mgr. Jitka Petřeková , www.moravska-galerie.cz,
532 169 151, da@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a web

zobraz na mapě

10:00–17:00
Beseda v 17:00

Zdarma ke vstupence z výstavy Obrazy mysli / Mysl v obrazech

Záhady duše / Záhada osobnosti

a beseda s hostem Monikou Rychlíkovou (ČT, 2011)

Dokumentární cyklus

Závěrečný díl dokumentárního cyklu Záhady duše (Monika Rychlíková, ČT, 2010–2011). Na jedné straně je geniálně mechanicky
zkonstruovaný lidský mozek, na druhé straně dotek božské ruky.
A někde mezi tím je osobnost, a co to vůbec je?

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz,
532 169 349, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 web

zobraz na mapě

16:00

Zdarma k ceně vstupného

Obrazy mysli / mysl v obrazech

Lektorský výklad na výstavě

Zodp. osoba: Mgr. Eva Strouhalová, www.moravska-galerie.cz,
532 169 146, eva.strouhalova@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 web

zobraz na mapě

13:00, 14:00

290 Kč

Mensa ČR v Obrazech mysli

Testování IQ dětí (od 5 let) i dospělých (od 14 let)

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím
mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného
mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního
testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení
má mezinárodní platnost.

Přihlášky: www.mensa.cz/testovani-iq

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz,
532 169 349, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 web

zobraz na mapě

16:00

40 Kč

Václav Fořtík / Mensa ČR

Přednáška o významu a funkci Mensy – mezinárodní společenské organizace založené roku 1946 v Oxfordu

Zodp. osoba: Mgr. Pavlína Vogelová, www.moravska-galerie.cz,
532 169 349, pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 web

zobraz na mapě