Probíhající výstavy

Stáhnout program akcí
PDF [7.3 MB]

Centrum Experimentálního Divadla

15. 3. – 25. 5. 2012
Vernisáž 15. 3. v 17:00

Zdarma

Tomáš Medek – Paralelní struktury II

Grafiky a kresby

Zodp. osoba: Josef Bubeník, galerie@ced-brno.cz

Galerie HaDivadla, CED, p. o., Alfa Pasáž, Poštovská 8D, Brno web

zobraz na mapě

14. 3. – 12. 4.
Vernisáž 14. 3. v 18:00

Zdarma

Katakombizace

Iwan Seiko – performance, Eva Spěváčkova – malba, Natalie Perkof – objekty, Nicole Taubinger – malba

Zodp. osoba: Josef Bubeník, galerie@ced-brno.cz

Galerie Katakomby, CED, p. o., Zelný trh 9 web

zobraz na mapě

Divadlo Reduta

18. 1. – 30. 3. 2012

Zdarma

Houby v Brně

Současný pohled na krajinu. Kurátor: Tomáš Hlavenka

Kontakt: www.ndbrno.cz, 542 424 567, gregorova@ndbrno.cz, Lenka
Gregorová

Divadlo Reduta, Zelný trh 4 web

zobraz na mapě

Dům umění města Brna

28. 2. – 1. 4. 2012
(st 14. 3. – ne 18. 3.,
10:00–18:00)

80/40 Kč

Pavel Hayek – Otto Zitko

Společná výstava umělců Otto Zitka (narozen 1959, žije ve Vídni) a Pavla Hayeka (narozen 1959, žije v Brně), iniciovaná ještě
brněnským galeristou Karlem Tutschem, představí dvě odlišné,
ale vzájemně se doplňující umělecké pozice. Jejich spojení není
demonstrativním výrazem předrepublikového vztahu Brna k Vídni,
Pavel Hayek pozval Zitka z důvodu tvůrčí spřízněnosti. Kompozice
Hayekových obrazů jsou kompozicemi jen do stejné míry, jako je
Zitkovo gesto pravým gestem. Barbara Steiner v této souvislosti
hovoří o Zitkově komponovaném gestu a Jiří Valoch o Hayekových
obrazech bez kompozice – strukturách sui generis. Strukturální
východisko je onou velkou souvislostí mezi oběma uměleckými pří-
stupy. Zitkovy nekonečné čáry obrůstající obrazy a vnitřní zdi Domu
umění, půdorysně konkrétní Hayekovy struktury se ›samy‹ staví do
pozice designu. Kurátorkou projektu je Edith Jeřábková.

Kontakt: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz,
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2 web

zobraz na mapě

28. 2. – 1. 4. 2012
(st 14. 3. – ne 18. 3.,
10:00–18:00)

80/40 Kč

Richard Healy – Jiří Maha – Richard Nikl

Společná prezentace Richarda Healyho (1980, žije v Londýně), Jiřího
Mahy (1986, žije v Praze) a Richarda Nikla (1987, žije v Praze) v Galerii Jaroslava Krále neprobíhá náhodně v rámci jednoho termínu s vý-
stavou Otty Zitka a Pavla Hayeka. Vzájemné vztahy obou výstav,
stejně tak jako vztahy umělců nevidíme na první pohled. Zatímco
Zitko a Hayek vycházejí z přírodního a přirozeného rámce, trojice
umělců Healy, Maha a Nikl začínají ze strany relativně opačné – designu, průmyslu, řemesla, tedy rámce umělého, civilizovaného. Oba
způsoby však ústí do svébytného strukturálního prostředí, které
vytváří svět nových vztahů, jež nejsou podřízeny zákonům současné
společenské hierarchie nebo je používají pouze jako alegorii a odkaz;
neprobíhají tolik na úrovni formy, ale raději se projevují ve způsobu
myšlení a metody. Kurátorkou projektu je Edith Jeřábková.

Kontakt: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz,
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2 web

14. – 18. 3. 2012
(st 14. 3. – ne 18. 3.,
10:00–18:00)

80/40 Kč

Richard Loskot / Zvuková a světelná instalace

Jeho práce se vyznačuje interaktivním přístupem propojujícím různá
média. Především ho zajímají časoprostorové zvukové formy, interaktivní vůči divákovi.

Kontakt: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz,
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 web

zobraz na mapě

6. 3. 2010 – 15. 4. 2012
(st 14. 3. – ne 18. 3.,
10:00–18:00)

80/40 Kč

Remake

REMAKE: REthinking Media Arts in C(K)
ollaborative Environments, je mezinárodní
projekt který probíhá od června 2010 do
května 2012. Záměrem je podpora kolaborativní produkce a mezinárodní prezentace uměleckých děl, která
budou inspirována bohatou historií evropského mediálního umění
(avantgardní film, performance, počítačové umění, experimentální
hudba, sound art, net art, radio art, video art). Projekt navazuje na
výzkum skupiny teoretiků pod názvem MONOSKOP – společné
zkoumání mediálního umění a kultury v středo-východní Evropě.
Cílem projektu REMAKE je uchopit probíhající výzkum zajímavou
a hravou formou a iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl
inspirovaných známými nebo zapomenutými díly historie mediální-
ho umění. Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity – přednášky,
workshopy, diskuze, A/V performance, festival Multiplace a putovní
výstava nových děl v Domě umění i v partnerských organizacích
v roce 2012.

Na projektu spolupracují: Dům umění města Brna (CZ), Atrakt
Art (SK), Alt Art (RO), Ping (FR), The Lost Horse Gallery (IS), Ústav
hudební vědy – Teorie interaktivních médií MUNI (CZ), Muzeum
umění Olomouc (CZ), VŠVU (SK) a další. Webová stránka projektu:
www.remakeme.eu, www.dum-meni.cz/cz/vystava/remake

Kontakt: Barbora Antonová, antonova@dum-umeni.cz,
www.dum-umeni.cz, 731 506 376, 542 211 808

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 web

zobraz na mapě

Filharmonie Brno

9. 3. – 25. 3. 2012

Neuvedeno

Partitury náhody a rytmy ticha

Kolektivní výstava vzdávající hold hudebníku, výtvarníku, literátovi,
intermediálnímu tvůrci a mysliteli Johnu Cageovi u příležitosti jeho
nedožitého centenária, proběhne na dvou místech, neodmyslitelně
spojených s hudební kulturou, která ohraničují století progresivní
kultury v Brně. Výstava rozšiřuje mezinárodní kontext projektu
MEMBRA DISJECTA FOR JOHN CAGE: Wanting to Say Something
About John, který proběhne od 16. února do 6. května v freiraum
quartier21 INTERNATIONAL ve Vídni. Vystavující autoři: Milan
Adamčiak (SK), Peter Graham (CZ), Pierre Hébert (CA), Annegret Heinl
(DE), Svetozár Ilavský (SK), Ray Kass (US), Martin Klimeš (CZ), Marian
Palla (CZ), Jan Steklík (CZ), Jiří Šigut (CZ), Jiří Valoch (CZ), Gerlinde
Wurth (A), Martin Zet (CZ) a další.

Filharmonie Brno ve spolupráci s oddělením dějin hudby Moravského zemského muzea, Památník Leoše Janáčka (Smetanova 14) a galerie na Skleněné louce (Kounicova 23) web

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

15. 3. – 25. 3. 2012
Vernisáž 15. 3. v 17:00

Zdarma

PINPOINT – PINPOINT

Výstava mladých umělců spjatých s FaVU nebo s galerií Umakart
prezentující své práce v prostorách FaVU (Údolní 19).

Hlavní myšlenkou této doprovodné výstavy je snaha podchytit
a zdůraznit aktuální výtvarné chutě vystavujích, a to ve formě absolutní intermediální instalace. V překladu slovo pinpoint znamená
detailní, absolutní, nebo také odkazuje k činnosti identifikaci či
zdůraznění. Kurátor: Tereza Rullerová (studentka FaVU)

Kontakt: Tereza Rullerová, tereza@therodina.com, Irena Armutidisová, 607 725 440, armu@ffa.vutbr.cz

FaVU, Údolní 19 web

zobraz na mapě

29. 1. – 31. 3. 2012

Zdarma

R. A. C. / O/ZDRAVÍ

Sdružení zdravotnických zařízení Brno ve spolupráci se studenty
FaVU VUT Petrou Buzkovou, Tomášem Hrubišem, Martinou Pavelkovou zvou na výstavu obrazů v netradičním prostoru monumentální architektury.

Kontakt: Irena Armutidisová, 607 725 440, armu@ffa.vutbr.cz

Poliklinika Zahradníkova na Vyhlídce, Zahradníkova 2/8 web

zobraz na mapě

Galerie TIC

25. 1. – 18. 3. 2012
(út–pá 10:00–18:00,
so 10:00–14:00)

Zdarma

Křehké kino

Celoroční kurátorský projekt Martina Mazance Křehké kino spočívá
v posunutí významu a fungování galerijního prostředí, které je
jednou ze složek interpretace vizuálního umění. Pojetí galerie a kina
jako architektonického i sociálního objektu je předmětem úvodní
skupinové výstavy, kde jsou zastoupeni umělci a umělkyně (Vojtěch
Fröhlich, Lucia Sceranková, Jiří Kotrla, Dominik Gajarský, Vilém
Novák), kteří budou mít v Galerii mladých během roku samostatné
výstavy. Ty se odehrají v nově nastaveném programovém rámci,
který odkazuje nejen k proměně prostoru, ale i k formám sdělení
a vyprávění během samotné tvorby výstav.

Architektonické řešení Matěj Al Ali a Tomáš Moravec, grafika projektu Anymade Std. Součástí první výstavy je i program projekcí v Café
Tungsram (Kapucínské nám. 7/351, Brno).

Kontakt: Galerie TIC, Marika Kupková, Turistické a informační centrum města Brna, Radnická 4, Brno, www.galerie-tic.cz

Galerie TIC – Galerie mladých, Radnická 2 – 10 web

zobraz na mapě

25. 1. – 18. 3. 2012
(út–pá 10:00–18:00,
so 10:00–14:00)

V sobotu vstup volný
(jinak 40/20 Kč)

Jan Haubelt / 2. plán

Projekt Jana Haubelta (*1977, Praha) v obecné rovině tematizuje
obrazovou percepci: subjektivní vjemy pozorovatele, vztahy mezi
viděným a zobrazeným, mezi reálným objektem a jeho fotografickou
reprodukcí. Při práci s fotografií využívá jejího rozporu ve schopnosti
realistického záznamu a zároveň optickou klamností statického
2D obrazu. Jednotlivé komponenty obrazového plánu autor vytváří
mechanicky, tj. nepostprodukčně, konstruovaném obrazu fyzicky
vrstveném z jednotlivých plánů. Vystavené fotografické soubory
(z roku 2011) vycházejí z tradičních výtvarných žánrů, jako je akt
nebo zátiší.

Kontakt: Galerie TIC, Marika Kupková, Turistické a informační centrum města Brna, Radnická 4, Brno, www.galerie-tic.cz

Galerie TIC – Galerie Kabinet, Radnická 2–10 web

zobraz na mapě

25. 1. – 18. 3. 2012
(út–pá 10:00–18:00,
so 10:00–14:00)

V sobotu vstup volný
(jinak 40/20 Kč)

Hana Puchová / Jsme tady

Malířka a příležitostná ilustrátorka Hana Puchová (*1966, Ostrava)
není za hranicemi svého regionu příliš známá. Přesto – anebo právě
proto – dokázala za více než deset let, které uplynuly od jejího absolutoria pražské VŠUP (ateliér ilustrace a grafiky prof. J. Šalamouna,
1997) vytvořit specifické a výjimečné malířské dílo. Malířce jsou
cizí módně sofistikované spekulace na způsob ›spodních proudů‹,
nechává se obrazem vést a trpělivě klade pigmentové hmoty přes
sebe a buduje svou kompozici a barevná řešení. Expresívní vyznění
malby je proto odůvodněně přirozené, konotace s modernistickými
směry ›věcnosti‹ je fyzicky případná. Puchová pracuje soustředěně
i pomalu – výsledné formální i barevné zjednodušení se zdá být vý-
sledkem dlouhého zápasu o emocionálně pregnantní výraz finálního
obrazu a maluje, co důvěrně zná: přátele, jejich prostředí či jejich
portréty, zátiší jako svědectví nezastavitelně plynoucího času, vegetativní ulpívání i zrychlený čas prožitků či společné zábavy apod.

Kontakt: Galerie TIC, Marika Kupková, Turistické a informační centrum města Brna, Radnická 4, Brno, www.galerie-tic.cz

Galerie TIC – Galerie U Dobrého pastýře, Radnická 2–10 web

zobraz na mapě

Masarykova univerzita

21. 2. – 16. 3. 2012
(po–pá 12:00–18:00)
Vernisáž 21. 2. 2012 v 18:00

Dobrovolné

Milan Houser / Teodoru Rotreklovi

Výstavu pořádá: Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Galerie Černá
linka v rámci projektu Současné umění na Masarykově univerzitě

Kontakt: Petr Kamenický, Galerie Černá linka, www.ped.muni.cz/kvv,
773 556 685, petr.kamenicky@seznam.cz

Masarykova univerzita – Výstavní prostor Archivu MU, Komenského náměstí 2 web

zobraz na mapě

6. 3. – 5. 4. 2012
Vernisáž 6. 3. 2012 v 16:00

Zdarma

C-H-CELEK / Potřebuje lék

Prezentace výtvarné skupiny

Výstavu pořádá: Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Galerie Černá
linka, Potřebuje lék

Kontakt: Petr Kamenický, www.ped.muni.cz/kvv, 773 556 685,
petr.kamenicky@seznam.cz, facebook.com/Potrebujelek

Galerie Suterén, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9 web

zobraz na mapě

12. – 23. 3. 2012

Zdarma

uMĚNÍM ŽIVOT / Výtvarné práce klientů SUZ MV ČR

Prezentace projektu Speciální výtvarná výchova

Kontakt: Petr Kamenický, www.ped.muni.cz/kvv/svv, 773 556 685,
petr.kamenicky@seznam.cz

Galerie Černá linka, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9 web

zobraz na mapě

12. 3. – 5. 5. 2012

Zdarma

Na žluté lince

Výstava fotografií Františka Topinky

Kontakt: Táňa Šedová, 105376@mail.muni.cz

Galerie ∞, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9, budova D, schodiště u učebny 1, vchod ze dvora web

zobraz na mapě

Moravská galerie v Brně

9. 12. 2011 – 18. 3. 2012

150/75 Kč, rodinné 310 Kč, skupinové 50 Kč/os

Obrazy mysli / Mysl v obrazech

Obsáhlý a mimořádný výstavní projekt, připravený ve spolupráci
s Deutsches Hygiene-Museum v Drážďanech, stojící na rozhraní
mezi uměleckým a vědeckým zobrazováním lidské mysli.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 111,
info@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 web

zobraz na mapě

17. 10. 2011 – 20. 5. 2012

80/40 Kč, rodinné 170 Kč, skupinové 30 Kč/os

Colorito / Malířství v Benátkách 16.–18. století z moravských a slezských sbírek

Výstava potěší zejména milovníky Itálie, obzvláště Benátek, a italského umění vůbec. Obrazům benátského původu, které uchovávají
moravská a slezská muzea a zámecké sbírky, byla totiž až doposud
věnována jen malá pozornost. Uměleckohistorického zpracování
a vystavení se dočkala pouze nejvýznamnější a zároveň nejpopulárnější díla, mnohé však zůstalo skryto nejen v depozitářích, ale
i v zapadlých koutech zámeckých expozic, kudy procházejí návštěvníci bez většího zaujetí. Několikaletý výzkum zámeckých kolekcí
přinesl velmi zajímavé objevy, které budou na výstavě vůbec poprvé
prezentovány nejen laické, ale také odborné veřejnosti.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 111,
info@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a web

zobraz na mapě

1. 4. 2011 – 18. 3. 2012

100/50 Kč

Jurkovičova vila / Historie a obnova

Doprovodná výstava v architektově pracovně se detailně zabývá
historií a významem Jurkovičovy vily (1906), předního díla rané moderny ve střední Evropě. Popisuje stavební podstatu domu a také
způsob a průběh jeho rozsáhlé obnovy domu, včetně řady detailních
informací restaurátorských postupů.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 501/502,
jurkovic@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Jurkovičova vila, Jana Nečase 2 web

zobraz na mapě

24. 2. 2012 – 20. 5. 2012

80/40 Kč, rodinné 170 Kč
skupina 30 Kč/os

L‘étude d‘après nature / Fotografie a umění v 19. století

Vztah k výtvarnému umění v 19. století patří k vůbec nejpozoruhodnějším oblastem historie fotografie. Vedle tématu fotografie jako
předlohy nebo uměleckých ambicí fotografů si výstava všímá např.
i výtvarných postupů aplikovaných na fotografii či fenoménu živých
obrazů.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 111,
info@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18 web

zobraz na mapě

16. 12. 2011 – 9. 9. 2012

30/15 Kč

Marie Richtelová / Sběratelé a mecenáši IV

Brněnská lékařka MUDr. Marie Richterová byla příkladem poučené
milovnice umění a krásných věcí, o které sice nemůžeme mluvit jako
o sběratelce v úzkém slova smyslu, přesto lze soubor uměleckých
předmětů a starožitností, který během svého života shromáždila,
považovat za více než pozoruhodný.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 111,
info@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a web

zobraz na mapě

3. 2. – 27. 5. 2012

Zdarma

Pavel Sterec / Nehybná směna

Tvorba Pavla Sterce (*1985), finalisty 22. ročníku Ceny Jindřicha
Chalupeckého, má nejčastěji podobu komplexních a do detailu promyšlených instalací reagujících na nejrůznější druhy podnětů. V té
poslední autor využívá exotické reálie jako nástroj k univerzálněj-
ším úvahám o symbolickém kapitálu, fetišizaci, hodnotách a jejich
devalvaci.

Kontakt: www.moravska-galerie.cz, 532 169 111,
info@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác – Atrium, Husova 14 web

zobraz na mapě

Moravské zemské muzeum

7. 12. 2011 – 2012

50/25 Kč

Umění australských domorodců / Za posledními lidmi doby kamenné

Výstava předmětů ze sbírkových kolekcí MZM

Kontakt: Mgr. Petr Kostrhun, www.mzm.cz, pkostrhun@mzm.cz,
543 212 415

Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos, Pisárecká 5 web

zobraz na mapě

Celý rok 2012

50/25 Kč

Zdeněk Burian / Viděl světy dávno minulé

Galerie obrazů (olej, kvaš)

Kontakt: Mgr. Petr Kostrhun, www.mzm.cz, pkostrhun@mzm.cz,
543 212 415

Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos, Pisárecká 5 web

zobraz na mapě

9. 11. 2011 – 31. 3. 2012

50/25 Kč

Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!! Karel Hynek Mácha, kníže české poezie

Život, dílo a hledání podoby básníka K. H. Máchy

Kontakt: Mgr. Hana Kraflová, www.mzm.cz, hkraflova@mzm.cz,
548 217 571

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8 web

zobraz na mapě

Muzeum města Brna

22. 2. – 6. 5. 2012
(st–ne / během Týdne výtvarné kultury mimořádně po–ne 9:00–17:00 / prodej vstupenek do 16:00)

Bude upřesněno

Bohdan Lacina / 100. výročí narození

Výstava ke stému výročí narození Bohdana Laciny, významného
představitele brněnského kulturního života, představí reprezentativní výběr kreseb, knižní grafiky a obrazů. Jeho tvorba reflektuje
vnímání vzniku, bytí a zániku a snaží se zapůsobit především na
mysl a podvědomí pozorovatele. Blízké přátelství s Františkem
Halasem přivedlo Bohdana Lacinu k intenzivnímu zájmu o knižní
grafiku, ke které přistupoval s pokorou a se ctí. Součástí výstavy
bude i křest nové obsáhlé monografie Jiřího Hlušičky.

Kontakt: PhDr. Jiří Blažek (Útvar služeb), www.spilberk.cz,
542 123 611, muzeum.brno@spilberk.cz

Muzeum města Brna, Špilberk – západní křídlo, II. patro web

zobraz na mapě

Stálá expozice
(st–ne / během Týdne výtvarné kultury mimořádně po–ne 9:00–17:00 / prodej vstupenek do 16:00)

plné 70 Kč / snížené 40 Kč / rodinné 160 Kč / školní výprava 30 Kč / skupina od 10 osob 60 Kč

Od renesance po modernu

Díla umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s městem Brnem,
prezentuje stálá expozice nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea města Brna. Pozdně renesanční votivní obrazy, barokní sochy
Ondřeje Schweigla či kolekce portrétů reprezentují sbírky starého
umění. Expozice moderního umění klade důraz na díla Skupiny
výtvarných umělců v Brně, v jejíž činnosti se spojily nejpokrokovější
osobnosti brněnské kultury – malíři, sochaři, architekti, ale také
významní historici umění a sběratelé. Obrazy Antonína Procházky
patří mezi nejvzácnější muzejní fondy, najdeme zde také např.
abstrakci Františka Foltýna, který si po návratu z Paříže zvolil Brno
za svůj druhý domov. Za války se v Brně setkávají mladí surrealisté
Václav Zykmund a Bohdan Lacina.

Kontakt: PhDr. Jiří Blažek (Útvar služeb), www.spilberk.cz,
542 123 611, muzeum.brno@spilberk.cz

Muzeum města Brna, Špilberk – severní křídlo, II. patro web

zobraz na mapě

Stálá expozice
(st–ne 9:00–17:00 / prodej vstupenek do 16:00)

plné 60 Kč / snížené 40 Kč / rodinné 140 Kč / školní výprava 30 Kč / skupina od 10 osob 50 Kč

Vulcanalia – ohňostroje v obrazech staletí

Moderní expozice o historii a současnosti ohňostrojného umění na
Špilberku představuje trojrozměrné předměty, fragmenty, obrazy
a dokumenty, přibližující oblast ohňostrojů jako významný umě-
lecký, společenský a komunikační prostředek. Od archetypu ohně,
hermetismu a alchymie, v návaznosti na vynález střelného prachu
sledujeme počátky vzniku a výroby ohňostrojných efektů a komponovaných ohňostrojů až po současné ohňostroje, a to v obrazové statické i multimediální podobě. Expozice se věnuje i historii
ohňostrojství v Brně a zejména pak historii a současnosti přehlídky
IGNIS BRUNENSIS.

Kontakt: PhDr. Jiří Blažek (Útvar služeb), www.spilberk.cz,
542 123 611, muzeum.brno@spilberk.cz

Muzeum města Brna, Špilberk – západní křídlo, přízemí web

zobraz na mapě

Muzeum romské kultury

8. 3. – 3. 6. 2012
(po: zavřeno, út–pá: 10:00–18:00, ne: 10:00–18:00, poslední vstup do výstav v 17:15)
Vernisáž 8. 3. 2012 v 16:00

Neuvedeno

Kdy bude výtvarka?

Prezentace projektu Speciální výtvarná výchova

Výstavu pořádá: Masarykova univerzita, Katedra výtvarné výchovy
PdF MU, Muzeum romské kultury

Kontakt: Petr Kamenický, Marianna Petrů, Muzeum romské kultury,
www.rommuz.cz, 773 556 685, petr.kamenicky@seznam.cz

Muzeum romské kultury, Výstavní prostor Muzea romské kultury, Bratislavská 67 web

zobraz na mapě

Pedagogická fakulta MU

21. 2. – 16. 3. 2012
(po–pá 12:00–18:00)
Vernisáž 21. 2. 2012 v 18:00

Dobrovolné

Milan Houser / Teodoru Rotreklovi

Výstavu pořádá: Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Galerie Černá
linka v rámci projektu Současné umění na Masarykově univerzitě

Kontakt: Petr Kamenický, Galerie Černá linka, www.ped.muni.cz/kvv,
773 556 685, petr.kamenicky@seznam.cz

Masarykova univerzita – Výstavní prostor Archivu MU, Komenského náměstí 2 web

zobraz na mapě

6. 3. – 5. 4. 2012
Vernisáž 6. 3. 2012 v 16:00

Zdarma

C-H-CELEK / Potřebuje lék

Prezentace výtvarné skupiny

Výstavu pořádá: Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Galerie Černá
linka, Potřebuje lék

Kontakt: Petr Kamenický, www.ped.muni.cz/kvv, 773 556 685,
petr.kamenicky@seznam.cz, facebook.com/Potrebujelek

Galerie Suterén, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9 web

zobraz na mapě

12. – 23. 3. 2012

Zdarma

uMĚNÍM ŽIVOT / Výtvarné práce klientů SUZ MV ČR

Prezentace projektu Speciální výtvarná výchova

Kontakt: Petr Kamenický, www.ped.muni.cz/kvv/svv, 773 556 685,
petr.kamenicky@seznam.cz

Galerie Černá linka, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9 web

zobraz na mapě

12. 3. – 5. 5. 2012

Zdarma

Na žluté lince

Výstava fotografií Františka Topinky

Kontakt: Táňa Šedová, 105376@mail.muni.cz

Galerie ∞, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9, budova D, schodiště u učebny 1, vchod ze dvora web

zobraz na mapě

Wannieck Gallery

28. 2. – 13. 5. 2012

100/50 Kč

Princip odkládané dokonalosti

Výběr ze sbírky Wannieck Gallery

Kontakt: info@wannieckgallery.cz www.wannieckgallery.cz,
543 256 072, Richard Adam

Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2 web

zobraz na mapě